Thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Mastercard World

Hạn mức
Trên 100 triệu
Phí rút tiền mặt
3,64%
Phí thường niên
800.000 VNĐ
Thu nhập
Trên 10 triệu

Thẻ tín dụng Vietcombank Cashplus Platinum American Express®

Hạn mức
Từ 70 triệu đồng
Phí rút tiền mặt
3,64%
Phí thường niên
800.000 VNĐ
Thu nhập
Từ 7 triệu

Thẻ tín dụng VIB Toss 2in1

Hạn mức
10 Triệu đồng
Phí rút tiền mặt
4%
Phí thường niên
Miễn phí
Thu nhập
6.000.000 VNĐ

Thẻ tín dụng VIB Financial Free

Hạn mức
50 Triệu đồng
Phí rút tiền mặt
4%
Phí thường niên
Miễn phí
Thu nhập
7.000.000 VNĐ

Thẻ tín dụng VIB Rewards Unlimited

Hạn mức
200 Triệu đồng
Phí rút tiền mặt
4%
Phí thường niên
499.000 VNĐ
Thu nhập
10.000.000 VNĐ

Thẻ tín dụng VIB Cash Back

Hạn mức
600 triệu đồng
Phí rút tiền mặt
4%
Phí thường niên
899.000 VNĐ
Thu nhập
15.000.000 VNĐ

Thẻ tín dụng VIB Travel Élite

Hạn mức
2 tỷ đồng
Phí rút tiền mặt
4%
Phí thường niên
1.299.000 VNĐ
Thu nhập
20.000.000 VNĐ

Thẻ tín dụng VIB Happy Drive

Hạn mức
600 triệu đồng
Phí rút tiền mặt
4%
Phí thường niên
899.000 VNĐ
Thu nhập
12.000.000 VNĐ

Thẻ tín dụng VIB Zero Interest Rate

Hạn mức
600 triệu đồng
Phí rút tiền mặt
4%
Phí thường niên
699.000 VNĐ
Thu nhập
10.000.000 VNĐ

Thẻ tín dụng VIB Premier Boundless

Hạn mức
2 Tỷ Đồng
Phí rút tiền mặt
4%
Phí thường niên
1.299.000 VND
Thu nhập
20.000.000 VNĐ

Thẻ tín dụng VIB Online Plus

Hạn mức
200 Triệu đồng
Phí rút tiền mặt
Phí thường niên
499.000 VNĐ
Thu nhập
6.000.000 VNĐ

Thẻ tín dụng VIB Online Plus 2in1

Hạn mức
600 triệu đồng
Phí rút tiền mặt
4%
Phí thường niên
599.000 VNĐ
Thu nhập
20.000.000 VNĐ

Thẻ tín dụng VIB Family Link

Hạn mức
600 triệu đồng
Phí rút tiền mặt
4%
Phí thường niên
899.000 VNĐ
Thu nhập
20.000.000 VNĐ
topcard
Thông tin liên hệ
0909 023 278
  • Địa chỉ: 16 Lý Thường Kiệt, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

  • Email: cardtopvn@gmail.com